• Een overzicht van de beste vakantie aanbiedingen
Disclaimer-Privacy-Copyright-Cookies

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

Vakantie-idee-pagina.nl is zelf geen aanbieder van producten.
Deze website is slechts een verzameling van links die naar websites leiden waar vakantieproducten worden aangeboden.
Wannneer er sprake is van een overeenkomst (tot stand gekomen op een van de vakantie-websites in deze verzameling), dan gaat u deze altijd aan met één van de gekoppelde aanbieders op die website.
Voor deze overeenkomst gelden altijd de voorwaarden van de betreffende aanbieder en vakantie-idee-pagina.nl neemt geen verantwoordelijkheid of standpunt voor geschillen, klachten, onjuiste levering of mogelijke andere problemen tussen de koper en de aanbieder.
Voor het overige verwijzen wij naar de disclaimer en de privacy-instellingen van de betreffende vakantie-website.
Door regelmatige en zorgvuldige updates wordt geprobeerd de links naar vakantie-websites zo actueel mogelijk te houden.
Toch kan het voorkomen dat informatie niet (meer) kloppend is.
Vakantie-idee-pagina.nl is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van deze website.
Ondanks het feit dat links naar andere sites met zorg geselecteerd worden is deze website niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van links naar externe sites.

Privacy

Vakantie-idee-pagina.nl is eigendom van Islandpassions Webprojecten, gevestigd in Kerkrade (Nederland). Islandpassions Webprojecten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Cor Kluijtmans is de functionaris gegevensbescherming van Islandpassions Webprojecten. Hij is te bereiken via de pagina contact van deze website. Islandpassions Webprojecten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld (ook informatie verstrekt via e-mail).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Islandpassions Webprojecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf middels e-mail-contact aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam,
• e-mailadres,
• ip-adres,
• internetbrowser en apparaat-type,
• gegevens over uw surfgedrag op deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de pagina contact, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Islandpassions Webprojecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verzenden van onze nieuwsbrief. Aanmeldingen voor onze nieuwsbrief (via opt-in) worden bewaard bij Mailchimp.com en zullen door dit bedrijf op basis van hun privacyregels nooit aan derden worden verstrekt. De toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan op ieder gewenst moment ingetrokken worden (opt-out).
• U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Islandpassions Webprojecten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Islandpassions Webprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zolang er een relatie met deze website bestaat (bijvoorbeeld omdat u een dienst van ons afneemt of omdat u deze website vaker bezoekt) worden uw gegevens bewaard (bij website-bezoek is dit nooit persoonlijke informatie).
Indien er geen relatie meer bestaat en u deze website ook niet meer bezoekt hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens/personalia - 4 weken - deze worden binnen deze termijn verwijderd.
• Logfiles - 4 weken - deze worden binnen deze termijn verwijderd.
• Ip-adres - 4 weken - deze worden binnen deze termijn verwijderd.
(Gegevens in logfiles met o.a. ip-adressen worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende 4 weken bewaard. Wij gaan niet na -als dat al zou kunnen- wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot een persoon).
• Internetbrowser en apparaat-type - 14 maanden - voor statistische analyse.
• Surfgedrag op deze website - 14 maanden - voor statistische analyse.

Delen van persoonsgegevens met derden
Islandpassions Webprojecten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Islandpassions Webprojecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Op deze website worden geanonimiseerd bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
Daartoe maken wij gebruik van Google Analytics. Deze informatie wordt op servers van Google opgeslagen.
De informatie heeft betrekking op het gebruik van onze website en om ons daarover te informeren. Wij hebben Google Analytics volledig privacyvriendelijk ingesteld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent, dat er geen Ip-adres wordt opgeslagen en dat de verkregen gegevens door Google volledig geanonimiseerd worden opgeslagen en niet mogen worden gedeeld met derden (ook niet met het advertentienetwerk van Google).
Link voor meer informatie: privacybeleid van Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Islandpassions Webprojecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via de pagina contact naar ons sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens een kopie van uw identiteitsbewijs via mail op te sturen. Wij zullen u er dan ook op wijzen om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Na ontvangst van die kopie reageren we zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Islandpassions Webprojecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (te herkennen aan een slotje en 'https' in de adresbalk - op deze wijze worden gegevens gecodeerd en beveiligd verzonden) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
We maken gebruik van betrouwbare systemen die voldoen aan de privacy wetgeving om e-mails te versturen. Onze website is in beheer bij een betrouwbare hostingpartij en we dragen zorg voor regelmatige backups en het regelmatig updaten van door ons gebruikte software-systemen. Daarbij monitoren we en blokkeren we Ip-adressen die als onveilig worden beschouwd om ons te beschermen tegen pogingen van hackers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de pagina contact.
Islandpassions Webprojecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright

Het copyright van foto's en teksten ligt bij Cor Kluijtmans, tenzij anders vermeld.
Er zijn foto's met toestemming gebruikt van Pixabay en van Francisco Botelho (pagina Azoren).
Overname van foto's of teksten is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.
Deze website is onderdeel van Islandpassions Webprojecten.
Adres: Finefrau 18, NL-6462 HP Kerkrade, Nederland
Tel: +31-45-5458534
E-mail via de pagina 'contact' in het menu van deze website.
Website: Islandpassions Webprojecten

Cookies

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid.
Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over uw sitebezoek bevatten.
Deze bestandjes worden op uw computer geplaatst en zijn veilig en ongevaarlijk.
Een cookie weet uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens niet.
Ook worden geen gegevens van uw computer uitgelezen, ook worden geen wachtwoorden onderschept. Cookies brengen geen virus op uw computer.
Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.
Cookies worden gebruikt om bezoekers te analyseren teneinde u en andere bezoekers een nog betere website ervaring te geven.

Cookies op deze website
Islandpassions Webprojecten gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie wordt bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Islandpassions Webprojecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Soorten cookies
1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van deze website. Zo kunnen wij hiermee onthouden welke voorkeuren u eventueel heeft ingesteld.

2. Cookies voor website-analyse (analytische cookies)
Wij houden bezoekersstatistieken bij. We maken daarbij gebruik van Google Analytics. Deze dienst houdt o.a. bij welke pagina's onze bezoekers bekijken en waar zij vandaan komen. Deze gegevens zijn anoniem. Wilt u niet dat deze activiteiten anoniem worden bijgehouden, installeer dan de do-not-track browser extensie Google Analytics Opt-out Browser Add-on. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruikte cookies
Nadere informatie cookies Google Analytics
__utma - levensduur 14 maanden na plaatsing of update.
__utmb - levensduur 30 minuten na plaatsen of update.
__utmc - alleen geldig tijdens bezoek aan deze site.
__utmz - levensduur 6 maanden na plaatsing of update.
__utmv - levensduur 14 maanden na plaatsing of update.
__utmx - levensduur 14 maanden na plaatsing of update.